Nieuws – Praktijk Griffioen – Wolvega
Header afbeelding
Praktijk Griffioen
Hoofdstraat Oost 59 8471 JK
Wolvega

Nieuws

Medische verklaring mondkapjes

Publicatiedatum: 06-11-2021

Vanaf 1 december geldt in Nederland in publieke binnenruimtes een mondkapjesplicht, bijvoorbeeld in winkels, in het openbaar vervoer of de bibliotheek. Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Onze praktijk wordt regelmatig gevraagd om voor deze uitzonderingssituaties een verklaring af te geven. ...

Lees verder over 'Medische verklaring mondkapjes'

Corona Nieuws

Publicatiedatum: 06-11-2021

Geachte patiënt,  In onze praktijk vinden we de gezondheid van onze patiënten en ons personeel erg belangrijk. Om de verspreiding van het corona virus te beperken is het nodig om de patiëntenstroom naar onze praktijk naar het minimale te verlagen.  Om dit te bereiken stellen we onderstaande maatregelen in:  ...

Lees verder over 'Corona Nieuws'

Coronavirus

Publicatiedatum: 06-08-2021

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.
Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten? Kijk eerst op Thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen:  Ik ben bang dat ik besmet ben ...

Lees verder over 'Coronavirus'

Uw gegevens inzien

Publicatiedatum: 06-08-2021

Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat? Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier. Bijvoorbeeld: het advies van de huisarts de uitslagen van onderzoek de lijst met uw medicijnen U kunt uw medische gegevens daarna online lezen ...

Lees verder over 'Uw gegevens inzien'

Gesprek Levenseinde

Publicatiedatum: 06-08-2021

Waarom nadenken en praten over uw levenseinde belangrijk is: Praten en nadenken over doodgaan is niet gemakkelijk. Voor uzelf, voor de mensen om u heen en voor uw huisarts is het vaak een moeilijk onderwerp om over te beginnen. In het laatste stuk van uw leven kan uw arts u de ...

Lees verder over 'Gesprek Levenseinde'

Privacyreglement van onze praktijk

Publicatiedatum: 06-08-2021

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk  Algemeen De Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene ...

Lees verder over 'Privacyreglement van onze praktijk'

Rijbewijkeuring

Publicatiedatum: 06-08-2021

In onze praktijk worden geen rijbewijskeuringen uitgevoerd. Wel bij van der Sande en de Cleijenburgh in Wolvega, de Wissel in Noordwolde en Heeg in de Blesse. Alleen A, B en/of E kan bij de huisarts gekeurd worden. De keuring voor een grootrijbewijs (C, D) moet worden verricht door een arbo-dienst. Voor ...

Lees verder over 'Rijbewijkeuring'

Urine onderzoek

Publicatiedatum: 06-08-2021

U kunt als u denkt dat u een blaasontsteking heeft, mag u uw urine komen langsbrengen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Uit hygiënisch oogpunt kijken we alleen urine na opgevangen in de daarvoor bestemde potjes. Deze zijn bij ons in de praktijk of via de apotheek verkrijgbaar. Het beste ...

Lees verder over 'Urine onderzoek'

Gaat U tevreden de deur uit?

Publicatiedatum: 06-08-2021

Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn over onze praktijk. Tevredenheid is een breed begrip, en kan in onze praktijk betrekking hebben op allerlei aspecten. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan tevredenheid over ons team, de communicatie, behandelingen en wachttijden. Zijn er zaken waar u zich aan ergert? Dingen die ...

Lees verder over 'Gaat U tevreden de deur uit?'

Klachten

Publicatiedatum: 06-08-2021

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er ...

Lees verder over 'Klachten'

Keuzemenu telefoon

Publicatiedatum: 06-08-2021

Vanaf heden zult u bij het bellen naar de praktijk een keuzemenu krijgen.
U kunt een keuze maken uit de volgende opties: Toets 1 voor spoedgevallen.
Toets 2 voor het bestellen van een herhaalrecept.
Toets 3 voor het maken van een afspraak of overleg.
Toets 4 voor intercollegiaal overleg. U kunt ...

Lees verder over 'Keuzemenu telefoon'

Openingstijden

Publicatiedatum: 06-08-2021

De praktijk is elke werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur.
Tussen 12:30 uur en 13:00 uur wordt u naar ons spoedtelefoonnummer verwezen. Buiten de openingstijden wordt u naar Dokterswacht Friesland verwezen, tel 0900-112 7 112.

Lees verder over 'Openingstijden'

Ochtend- en avondspreekuur

Publicatiedatum: 06-08-2021

Vanaf 1 januari 2016 zullen wij in onze praktijk een ochtendspreekuur en een avondspreekuur gaan houden. Het ochtendspreekuur zal gaan inhouden dat u een huisarts kunt consulteren vóór 8.00u ’s morgens.
Het spreekuur is op donderdagochtend van 7.00u tot 8.00u.
Het spreekuur zal vanaf 8.00u terug gepland worden, dit houdt in ...

Lees verder over 'Ochtend- en avondspreekuur'

Zorgaanbod

Publicatiedatum: 06-08-2021

Om U, als patiënt, de juiste zorg te kunnen leveren, werken wij volgens de nieuwste protocollen en NHG richtlijnen.
De huisartsen in onze praktijk hebben een uitgebreid spreekuur waarbij ze zowel lichamelijke als psychische problemen behandelen.
Ook doen zij kleine chirurgische ingrepen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van plekjes. Ook hebben we ...

Lees verder over 'Zorgaanbod'

Bezetting artsen

Publicatiedatum: 06-08-2021

De artsenbezetting per 1 januari 2016 is als volgt: Maandag:        Dr. R. Poutsma, Dr. F.U.C. Tuinstra Dinsdag:         Dr. R. Poutsma, Dr. A. Noordman Woensdag:      Dr. R. Poutsma, Dr. A. Noordman Donderdag:     Dr. F.U.C. Tuinstra, Dr. A. Noordman Vrijdag:           Dr. R. Poutsma, Dr. F.U.C. Tuinstra

Lees verder over 'Bezetting artsen'

Verhuizing Dokterswacht Heerenveen

Publicatiedatum: 06-08-2021

Vanaf dinsdag 28 oktober 2014 kunnen patienten voor spoedeisende (huisartsen)zorg terecht op het Spoedplein. De huisartsenpost aan de Zonnebloemstraat verhuist naar het nieuwe Spoedplein in ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen. De openingstijden van de Dokterswacht blijven gelijk: voor een afspraak met DWF dienen patienten altijd te bellen met  0900 – 112 7 112 ...

Lees verder over 'Verhuizing Dokterswacht Heerenveen'