Praktijk Griffioen – Wolvega
Header afbeelding
Praktijk Griffioen
Hoofdstraat Oost 59 8471 JK
Wolvega

Belangrijke mededeling!

Wolvega, 7 maart 2022

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Na een werkzame periode van meer dan 30 jaar gaat dokter F. Tuinstra met pensioen en beëindigt daarmee definitief zijn werkzaamheden als uw huisarts.

Met veel plezier en toewijding heeft hij het huisartsenvak al die jaren uitgevoerd. De keuze om te stoppen is weloverwogen genomen, wat niet wegneemt dat hij patiënten, het vak, collega’s en assistentes wel zal gaan missen.

Dokter Tuinstra bedankt u voor het vertrouwen dat u in hem heeft gesteld en wenst u allen een zo gezond mogelijk en gelukkig leven toe.

Ook mw. dokter R. Poutsma zal na ruim 7 jaar met veel plezier in Wolvega te hebben gewerkt de regio verlaten om haar werkzaamheden voort te zetten in Staphorst. Dokter Poutsma geeft aan dat het contact met de mensen/patiënten haar veel plezier en voldoening heeft gegeven. Zij dankt u allen voor het in haar gestelde vertrouwen.

Per 1 juli 2022 zal de praktijk worden overgedragen aan dokter J. Heeg. De praktijk krijgt een nieuwe naam, Huisartsenpraktijk Wolvega Oost.

Dokter Heeg werkt al vele jaren in de regio als huisarts in Blesdijke. Hij zal gaan samenwerken met mw. M. Mud en mw. A.N. Noordman, beiden huisarts. Dokter Noordman is al ruim anderhalf jaar werkzaam in de praktijk.

Naast de nieuwe gezichten zullen er ook vertrouwde gezichten blijven: de huidige medewerkers zullen in de praktijk blijven werken.

Wij realiseren ons dat er voor de meesten van u zaken zullen gaan veranderen, en dat sommigen van u zullen moeten wennen aan de nieuwe situatie. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om de overgang naar de nieuwe praktijk zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzelt u dan niet contact op te nemen, bij voorkeur via e-mail.

 

Met vriendelijke groet,

Rosemarie Poutsma en Fred Tuinstra, huisartsen De Griffioen


Patiëntenstop per 7-12-2021

Op dit moment is Huisartsenpraktijk de Griffioen gesloten voor nieuwe patiënten. Wanneer de praktijk weer open gaat voor nieuwe patiënten zal dit via de website gecommuniceerd worden.


Triage door de doktersassistente

Wanneer u de huisartsenpraktijk belt krijgt u de doktersassistente aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt, stelt een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen en om vast te stellen hoeveel spoed erbij is. Dat heet triage.

Met behulp van triage krijgen wij een juist beeld van de situatie van u als patient en kunnen wij op grond daarvan goede en verantwoorde zorg geven.

Het doel van triage is om de urgentie van uw klacht te bepalen, dat wil zeggen hoe dringend uw klacht beoordeeld moet worden door de huisarts. Daarnaast helpt triëren om de praktijk efficiënt te laten functioneren, de kwaliteit van zorg te handhaven en de wachttijden tot een minimum te beperken, ondanks de toenemende drukte.

De doktersassistente heeft, net als de huisarts, beroepsgeheim.

De doktersassistente heeft als taak om samen met u vast te stellen:

  • Wanneer moet u als patiënt geholpen worden: direct, vandaag, morgen, later in de week?
  • Hoe kant dat het beste gebeuren: (spoed)visite, (spoed)consult, advies, onderzoek, (herhaal)recept?
  • Door wie moet de zorg worden gegeven: ambulance, huisarts, praktijkondersteunter, doktersassisitente?

Als de afspraak geen haast heeft, zal de doktersassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. Als u meerdere dingen wilt bespreken of voor een uitgebreider gesprek, zal de doktersassistente een dubbele afspraak voor u maken. Deze gang van zaken eist van de doktersassistenten dat zij uw hulpvraag en/of klacht correct kunnen beoordelen. Dit gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. De doktersassistenten zijn opgeleid om triage te verrichten. Uiteraard wordt triage altijd in samenspraak met de huisarts toegepast.


Huisartsenpraktijk de Griffioen maakt deel uit van Langs de Linde, vereniging voor eerstelijnszorg in de regio Noordwolde-Oldemarkt-Wolvega: zie de website: http://www.langsdelinde.org
Binnen onze praktijk zijn werkzaam:

Huisartsen

Dr. Dhr. F.U.C. Tuinstra
Dr. Mw. R. Poutsma
Dr. Mw. A. Noordman (waarnemer)
Dr. Mw. S. Postma (waarnemer)
Mw. F. de Nas, PA (Physisian assistant)

Assistentes

Tanya Teekens-Kamstra
Sarina Hielkema
Reina Krol
Khatera Mirza

Praktijkondersteuners

Corine Brandsma
Wietske Meersma
Simon de Haan (POH GGZ)
Yvonne van Noordenburg (POH GGZ jeugd)

 

Coronavirus

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.

Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten?

Kijk eerst op Thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen:

  • Ik ben bang dat ik besmet ben met het nieuwe coronavirus
  • Ik wil voorkomen dat ik het nieuwe coronavirus krijg.

Doe de zelftest!

Zelftest: Corona-vragentest

Heb ik corona, wat moet ik doen? De corona-vragentest geeft u op een makkelijke manier informatie en advies over corona. De test is gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Nederland.