Praktijk Griffioen – Wolvega
Header afbeelding
Praktijk Griffioen
Hoofdstraat Oost 59 8471 JK
Wolvega

Welkom bij Huisartsenpraktijk de Griffioen

Patiëntenstop per 7-12-2021

Op dit moment is Huisartsenpraktijk de Griffioen gesloten voor nieuwe patiënten. Wanneer de praktijk weer open gaat voor nieuwe patiënten zal dit via de website gecommuniceerd worden.

 

Triage door de doktersassistente

Wanneer u de huisartsenpraktijk belt krijgt u de doktersassistente aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt, stelt een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen en om vast te stellen hoeveel spoed erbij is. Dat heet triage.

Met behulp van triage krijgen wij een juist beeld van de situatie van u als patient en kunnen wij op grond daarvan goede en verantwoorde zorg geven.

Het doel van triage is om de urgentie van uw klacht te bepalen, dat wil zeggen hoe dringend uw klacht beoordeeld moet worden door de huisarts. Daarnaast helpt triëren om de praktijk efficiënt te laten functioneren, de kwaliteit van zorg te handhaven en de wachttijden tot een minimum te beperken, ondanks de toenemende drukte.

De doktersassistente heeft, net als de huisarts, beroepsgeheim.

De doktersassistente heeft als taak om samen met u vast te stellen:

 • Wanneer moet u als patiënt geholpen worden: direct, vandaag, morgen, later in de week?
 • Hoe kant dat het beste gebeuren: (spoed)visite, (spoed)consult, advies, onderzoek, (herhaal)recept?
 • Door wie moet de zorg worden gegeven: ambulance, huisarts, praktijkondersteunter, doktersassisitente?

Als de afspraak geen haast heeft, zal de doktersassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. Als u meerdere dingen wilt bespreken of voor een uitgebreider gesprek, zal de doktersassistente een dubbele afspraak voor u maken. Deze gang van zaken eist van de doktersassistenten dat zij uw hulpvraag en/of klacht correct kunnen beoordelen. Dit gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. De doktersassistenten zijn opgeleid om triage te verrichten. Uiteraard wordt triage altijd in samenspraak met de huisarts toegepast.


Huisartsenpraktijk de Griffioen maakt deel uit van Langs de Linde, vereniging voor eerstelijnszorg in de regio Noordwolde-Oldemarkt-Wolvega: zie de website: http://www.langsdelinde.org
Binnen onze praktijk zijn werkzaam:

Huisartsen

Dr. Dhr. F.U.C. Tuinstra
Dr. Mw. R. Poutsma
Dr. Mw. A. Noordman (waarnemer)

Assistentes

Tanya Teekens-Kamstra
Annieke Doornkamp
Sarina Hielkema
Reina Krol

Praktijkondersteuners

Corine Brandsma
Wietske Meersma
Simon de Haan (POH GGZ)
Yvonne van Noordenburg (POH GGZ jeugd)


Corona!

In onze praktijk vinden we de gezondheid van onze patiënten en ons personeel erg belangrijk. Om de verspreiding van het corona virus te beperken is het nodig om de patiëntenstroom naar onze praktijk naar het minimale te verlagen.
Om dit te bereiken stellen we onderstaande maatregelen in:

MONDKAPJES ZIJN VERPLICHT!

 1.  Alleen patiënten met een afspraak mogen de praktijk binnen komen. Kom dus alleen naar uw afspraak tenzij dit echt niet anders kan. Door het nemen van deze maatregel beperken we het aantal mensen die tegelijkertijd aanwezig zijn in de wachtkamer. Zo verlagen we de mate van onderling contact ter voorkoming van besmetting.
 2. Kom niet naar de praktijk voor het stellen van vragen.
  Bel of mail de praktijk of stel een vraag middels een e-consult in het patiëntenportaal.
  Maakt u geen gebruik van het patiëntenportaal stel dan uw vraag door middel van een mail aan: info@griffioen.gerritzorgnet.nl
 3.  Kom geen formulieren/brieven/medicijnen afhalen als dat nu niet noodzakelijk is.
  Sta stil bij de noodzaak voor het afhalen van zaken. Is het bloedprikformulier NU nodig? Is mijn medicatie helemaal op? Is de verwijsbrief NU nodig? Ga na hoe lang e.e.a. kan wachten en stel uw bezoek aan de praktijk uit.
 4.  Oudere- en kwetsbare patiënten laten we niet naar de praktijk komen.
  Het corona virus is gevaarlijker voor oudere- en kwetsbare patiënten. Het beschermen van deze patiëntengroepen is daarom extra van belang. Indien een huisartsenconsult nodig is bij deze patiënten zullen wij hiervoor de patiënt thuis bezoeken.
 5. Het assistentespreekuur wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke
  Indien u een afspraak heeft die niet strikt noodzakelijk is dan zullen wij u bellen om de afspraak te verplaatsen.
 6. Stel laboratorium- of rongenonderzoek in het ziekenhuis uit.
  Stel een mogelijk bezoek aan het ziekenhuis uit als het om ‘controle’ gaat. Dit ook op nadrukkelijk verzoek van de ziekenhuizen uit onze regio.

Coronavirus

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 13 51.

Maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van uw huisgenoten?

Kijk eerst op Thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen:

 • Ik ben bang dat ik besmet ben met het nieuwe coronavirus
 • Ik wil voorkomen dat ik het nieuwe coronavirus krijg.

Doe de zelftest!

Zelftest: Corona-vragentest

Heb ik corona, wat moet ik doen? De corona-vragentest geeft u op een makkelijke manier informatie en advies over corona. De test is gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Nederland.